Rainfallout

Rainfallout

For me, Strange is about strange objects; weird situations; unexpected meetings, etc.. What’s going on here; is there any meaning in this; why is this happening. It can be funny; astonishing; or even morbid. In these situations I try to capture the hart of the matter as good as possible. In dead situations there is time to figure things out; but when things are moving it’s shoot and prey.

Strange is een verzameling foto’s van vreemde of vervreemdende objecten of samenlopen van omstandigheden. Soms komt er iets op m’n pad waarvan ik denk, ‘wat gebeurt hier’, ‘waar slaat dit op’. Het kan lachwekkend zijn, of luguber, of alleen maar onverwacht gek. Daarna is het aan mij om de situatie zo kernachtig mogelijk vast te leggen. Bij dooie dingen is daar meestal wel genoeg tijd voor; maar bij onderwerpen die kunnen bewegen, is snel reageren een vereiste omdat anders het vreemde moment voorbij kan zijn.

Anger

Anger

Better than Thorns

Better than Thorns

Not fitting

Not fitting

Gone

Gone

%d bloggers like this: